Відділ освіти Городищенської Районної Державної Адміністрації

2018-2019 н.р.

2018-2019 навчальний рік у навчальних закладах почнеться 1 вересня 2018 року і триватиме до 25 травня 2019 року включно. 

Свята та вихідні дні 

14.10.2018 (неділя) – День захисника України 

25.12.2018 (вівторок) – Різдво Христове, католицьке 

01.01.2019 (вівторок) – Новий рік

07.01.2019 (понеділок) – свято Різдва Христового

08.03.2019 (п'ятниця) – 8 Березня (Міжнародний жіночий день)

28.04.2019 (неділя) – Пасха або Світле Христове Воскресіння

01.05.2019 (середа) – День Праці

09.05.2019 (четвер) – День Перемоги

16.06.2019 (неділя) – Трійця

28.06.2019 (п'ятниця) – День Конституції

 

Шановні вчителі!

Складаючи календарно-тематичні плани на І чи ІІ семестри, зверніть увагу на наступне:

 

Календарно-тематичні плани повинні бути здані до 7 вересня (не пізніше);

заповніть також  “Графік проведення контрольних/самостійних/практичних робіт на І семестр“

НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

  • Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
  • Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
  • Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
  • Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Матеріали наскрізних змістових ліній на порталі Інституту модернізації змісту освіти.

 

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2018/2019 навчального року

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році, розроблені спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти.

Просимо довести їх до відома вчителів закладів загальної середньої освіти.

З повагою заступник Міністра Павло Хобзей

 Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин у 2018/2019 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання курсів морально-духовного спрямування у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання освітньої галузі «Природознавство» у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2018/2019 навчальному році

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Лист МОН України №1/9-503 від 20.08.2018 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти” (до кожного предмета приєднано посилання на перелік з предмета)

Підручники

Електронні версії підручників

9 клас: електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти

Українська мова 9 клас

Українська література 9 клас

Зарубіжна література 9 клас

Іноземна мова (англійська) 9 клас

Іноземна мова (німецька) 9 клас

Іноземна мова (французька) 9 клас

Всесвітня історія 9 клас

Історія України 9 клас

Основи правознавства 9 клас

Алгебра 9 клас

Геометрія 9 клас

Біологія 9 клас

Географія 9 клас

Фізика 9 клас

Хімія 9 клас

Мистецтво 9 клас

Основи здоров`я 9 клас

Трудове навчання 9 клас

Інформатика 9 клас

Підручники з навчанням російською мовою 9 клас

10 клас: електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти

01. Українська мова 10 клас

02. Українська література 10 клас

03. Зарубіжна література

04. Історія України 10 клас

05. Всесвітня історія 10 клас

06. Історія: Україна і світ 10 клас

07. Правознавство 10 клас

08. Громадянська освіта 10 клас

09. Економіка 10 клас

10. Іноземна мова (англійська) 10 клас

11. Іноземна мова (німецька) 10 клас

12. Іноземна мова (французька) 10 клас

14. Мистецтво 10 клас

15. Математика 10 клас

16. Алгебра 10 клас

17. Геометрія 10 клас

18. Інформатика

19. Біологія і екологія

20. Географія 10 клас

21. Фізика 10 клас

22. Хімія 10 клас

23. Захист Вітчизни 10 клас

24.Технології 10 клас

25. Мови національних меншин 10 клас

26. Українська мова для національних меншин для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин 10 клас

30. Підручники для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою 10 клас

 

Програми

Освітня галузь «Мови і літератури»

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма для ЗНЗ. “Українська мова. 5–9 класи”

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Програма “Українська мова для ЗЗСО. 10-11 класи. Рівень стандарту” (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Програма “Українська мова для ЗЗСО. 10-11 класи. Профільний рівень” (наказ МОН України від 23.10.2017 №140)

Українська мова, рівень стандарту 11 клас. 2018/2019 н.р.
Українська мова, академічний рівень 11 клас. 2018/2019 н.р.

Методичні рекомендації МОН України щодо вивчення української мови в основній і старшій школі у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з української мови, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення Перелік навчальної літератури з української мови, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

он-лайн курс “Лайфхаки з української мови”

он-лайн книга “Лайфхаки з української мови”

он-лайн курс “Українська мова. І”

 

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма для ЗНЗ “Українська література. 5–9 класи”

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України  щодо організації та змісту вивчення української літератури в основній і старшій школі у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з української літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з української літератури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів ЗЗСО у 2018/2019 н.р.” 

он-лайн курс “Лайфхаки з української літератури”

он-лайн книга “Лайфхаки з української літератури”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ЗНЗ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Навчальні програми з української мови для ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин

українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

 

 ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Навчальна програма для ЗНЗ Зарубіжна література. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення зарубіжної літератури в основній і старшій школі у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури із зарубіжної літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури із зарубіжної літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.(лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм із зарубіжної літератури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів ЗЗСО у 2018/2019 н.р.” 

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

 

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Навчальна програма для ЗНЗ Іноземні мови. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України “Викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році”

Перелік навчальної літератури з іноземних мов , що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з іноземних мов, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів ЗЗСО у 2018/2019 н.р.” 

он-лайн курс “Англійська мова: частини мови”

Інноваційна он-лайн технологія вивчення іноземних мов від “Академії Навичок” (Skills Academу)

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

Іноземна мова (англійська) 7 клас

Іноземна мова (німецька) 7 клас

Іноземна мова (французька) 7 клас

Іноземна мова (іспанська) 7 клас

8 клас

Іноземна мова (англійська) 8 клас

Іноземна мова (німецька) 8 клас

Іноземна мова (французька) 8 клас

Іноземна мова (іспанська) 8 клас

9 клас

Іноземна мова (англійська) 9 клас

Іноземна мова (німецька) 9 клас

Іноземна мова (іспанська) 9 клас

Іноземна мова (французька) 9 клас

Безкоштовні онлайн-ресурси

Видавництво MM Publications

Видавництво National Geographic Learming

Видавництво Cambridge University Press: Summer Camps PackEyesOpen videoCultural video Project

Корпусу Миру США в Україні: EnglishУкраїнська

Видавництво Oxford University Press – Reading Circles

Видавництво Oxford University Press

Видавництво Pearson

Безкоштовні онлайн ресурси (освітньо-методичного центру Пірсон-Дінтернал

Видавництво Hueber, німецька мова

Видавництво Express Publishing

Видавництво MM Publications

Cambridge School Shakespeare

Macmillan Life Skills

Літні мовні табори

Експрес Паблішинг

Експрес Паблішинг

Експрес Паблішинг (2)

Експрес Паблішинг (3)

Експрес Паблішинг (4)

Корпус Миру

Корпус миру

ABC-CENTER

Опис та навчальні матеріали інтелектуальної гри “Sea Battle” для Літнього мовного табору

“Sea Battle” Game Description and Teaching Resources for Summer Language Camps 

CAMBRIDGE ENGLISH

Primary Pack 2016

Audio

Flashcards

INTERNATIONAL HOUSE

Games for the language camp

MM PUBLICATIONS

Аудіо-записи

Матеріали від видавництва MM Publications – молодша школа

PEARSON – DINTERNAL

Здоровий спосіб життя (середній рівень)

Наше харчування (початковий рівень)

Подорожі Україною (середній рівень)

Свята та традиції Великобританії та України (початковий  рівень)

Талановита молодь Великобританії та України (старший рівень)

Тваринний світ (початковий рівень)

 

 

 

 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (у тому числі   РОСІЙСЬКА МОВА) в  закладах загальної середньої освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин

Освітні (навчальні) програми для закладів загальної середньої освіти:

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З МОВ ТА ЛІТЕРАТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (чинні з 01.09.2018)

Російська мова та літ-ра (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою. (рівень стандарту)

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.  (профільний рівень)

Російська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. (профільний рівень)

Російська мова (початок з 1 кл) для для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. (рівень стандарту)

Російська мова (початок з 5 кл) для знз для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою. (рівень стандарту)

РОСІЙСЬКА МОВА

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС “ЛІТЕРАТУРА”   

«Література» (російська та зарубіжна)

Мови національних меншин 11 клас. 2018/2019 н.р.

Навчально-методичне забезпечення

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення мов національних меншин (у тому числі російської мови та літератури) в  основній і старшій школі ЗЗСО із навчанням або вивченням мов національних меншин

Перелік навчальної літератури з мов національних меншин, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Перелік навчальних програм з мов національних меншин, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.

 

Освітня галузь «Суспільствознавство»

 

ІСТОРІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ “Історія. 5-9 класи”

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо викладання суспільствознавчих дисциплін у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з історії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗНЗ: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з історії України, всесвітньої історії, правознавства, філософсько-світоглядних дисциплін, курсів морально-етичного спрямування, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

он-лайн курс “Історія: зародження української нації”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

Історія України

8 клас

Історія України

Всесвітня історія

9 клас

Історія України

Всесвітня історія

Розпорядження Кабінету Міністрів України №574-р від 23.08.2017 Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Навчальна програма для ЗНЗ Основи правознавста. 9 клас

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення правознавства у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з правознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Перелік навчальної літератури з правознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Електронні версії підручників для учнів:

9 клас

Основи правознавства

 

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення філософсько-світоглядних дисциплін у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з філософсько-світоглядних дисциплін, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.  (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

 

ЕТИКА. КУРСИ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ

Навчальні програми. 10-11 класи

  •  10 клас. 2018/2019 н.р.
  • 10 клас. 2018/2019 н.р.

Методичні рекомендації щодо організації та змісту курсів морально-духовного спрямування 

Перелік навчальної літератури з етики, курсів морально-етичного спрямування, що мають відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

 

ЕКОНОМІКА

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення економіки у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з економіки, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з економіки, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

Відкритий онлайн-курс для українських експортерів “ЕКСПОРТ, РИНКИ ЄС ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ”

 

Освітня галузь «Математика»

МАТЕМАТИКА

Навчальна програма для ЗНЗ Математика. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення математики у 2018/2019 н.р.

Л.Гринчук Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості реалізації навчальної програми з математики для учнів 10 класу у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з математики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з математики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

он-лайн курс “Математика: арифметика, рівняння та нерівності”

Курси міжнародної онлайн платформи vchy.com.ua з математики для 1-6 класів (інтерактивна форма)

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

Алгебра 7 клас

Геометрія 7 клас

8 клас

Алгебра 8 клас

Геометрія 8 клас

9 клас

Алгебра 9 клас

Геометрія 9 клас

10 клас

«Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2018)

«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Істер, О. С.; Єргіна, О. В. (2018)

«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Бевз, Г. П.; Бевз, В. Г.; Владімірова, Н. Г. (2018)

«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Нелін, Є. П. (2018)

«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2018)

 

Освітня галузь «Природознавство»

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Навчальна програма для ЗНЗ Природознавство. 5 клас

Методичні рекомендації “Викладання освітньої галузі «Природознавство» у 2018/2019 навчальному році”

Перелік навчальної літератури з природознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

 

 ФІЗИКА 

Навчальна програма для ЗНЗ Фізика. 7-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН УКраїни щодо організації та змісту вивчення фізики у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з фізики й астрономії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з фізики й астрономії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

он-лайн курс “Механіка”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас:

Підручник Фізика 10 клас (рівень стандарту, програма Локтєва В. М.) Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. 2018

Підручник Фізика 10 клас (рівень стандарту, програма Ляшенка О. І.) Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. 2018

Підручник Фізика 10 клас (рівень стандарту, програма Ляшенка О. І.) Сиротюк В. Д. 2018

Підручник Фізика 10 клас (профільний рівень, програма Локтєва В. М.) Гельфгат І. М. 2018

Підручник Фізика і астрономія 10 клас (профільний рівень, програма Ляшенка О. І.) Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. 2018

Підручник Фізика і астрономія 10 клас (профільний рівень, програма Ляшенка О. І.) Головко М.В.; Мельник Ю.С.; Непорожня Л.В.; Сіпій В.В. 2018

Астрономія. 11 клас. Конспекти та презентації

Упровадження компетентністних задач у практику викладання фізики в школі

 

ГЕОГРАФІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ Географія. 6-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення географії у 2018/2019 н.р.

Гільберт Т. Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості викладання курсу «Географія: регіони та країни». 10 клас у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з географії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з географії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

он-лайн курс “Загальна географія”

Електронні версії підручників для учнів:

8 клас

9 клас

 

ХІМІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ Хімія. 7-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення хімії у 2018/2019 н.р.

Дубковецька Г. Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості вивчення хімії у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з хімії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з хімії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

 

БІОЛОГІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ Біологія. 6-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення біологї та екології у 2018/2019 н.р.

Інструктивно-методичні рекомендації “Про особливості викладання біології в 10 класі у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з біології та екології, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з біології та екології, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

он-лайн курс “Біологія: рослини, гриби та лишайники”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

Робота з обдарованими дітьми 

Лист ІМЗО від 07.08.2018 № 22.1/10-2827 “Про проведення фінального етапу XVІІ Всеукраїнського турніру юних біологів” (завдання для міжшкільних, районних, міських та обласних етапів Всеукраїнського турніру юних біологів)

 

Інтегрований курс “Природничі науки”

Наказ МОН України №863 від 03.08.2018 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 – жовтень 2022 роки”

 

 

Освітня галузь «Мистецтво»

Навчальна програма для ЗНЗ Мистецтво. 5-9 клас

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з предметів художньо-естетичного циклу, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Перелік навчальних програм, профільних предметів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу, рекомендованих МОН України, для реалізації інваріантної та варіативної складових навчальних планів ЗНЗ у 2018/2019 н.р.

Електронні версії підручників для учнів:

8 клас

9 клас

Релаксо-педагогічні можливості музики у стимуляції навчання та відновленні здоров’я особистості

 

Освітня галузь «Технології»

ІНФОРМАТИКА

Навчальна програма для ЗНЗ. Інформатика. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення інформатики у 2018/2019 н.р.

Інструктивно-методичні рекомендації “Про викладання інформатики в 10 класі у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з інформатики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з інформатики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас
8 клас
9 клас

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЇ)

Навчальна програма для ЗНЗ Трудове навчання. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення трудового навчання (технологій) і креслення в основній школі

Сацюк О.І. Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, креслення та предмета «Технології» у 2018/2019 навчальному році

Павич Н. Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості викладання предмета «Технології» у 10 класі в 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з трудового навчання та креслення, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з трудового навчання, технологій, креслення, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

 

КРЕСЛЕННЯ

Навчальні програма для ЗНЗ:

Креслення. Курс за вибором  (для 8-11 класів)

Креслення. 11 клас (для класів технологічного напряму)

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення креслення у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з трудового навчання та креслення, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗНЗ: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Навчальна програма для ЗНЗ. Фізична культура. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації МОН України щодо викладання фізичної культури у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з фізичної культури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з фізичної культури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Навчальні програми. 10-11 класи

Методичні рекомендації “Викладання предмета “Захист Вітчизни” у 2018/2019 навчальному році”

Перелік навчальної літератури з предмета “Захист Вітчизни”, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з предмета «Захист Вітчизни», рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Навчальна програма для ЗНЗ Основи здоров’я. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

«Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість»

«Фінансова грамотність»

Матущенко Т.А. Методичні рекомендації “Викладання основ здоров’я в умовах модернізації сучасної освіти у 2018/2019 навчальному році”

Перелік навчальної літератури з основ здоров’я, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р. (лист МОН України від 20.08.2018 №1/9-503)

Інформаційне повідомлення “Перелік навчальних програм з основ здоров’я, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.”

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас

8 клас

9 клас

 

Київщинознавство

Навчальна програма для ЗНЗ Київщинознавство. 1-11 класи

Гудима В.М. Методичні рекомендації щодо викладання курсу “Київщинознавство” у 2018/2019 навчальному році

 

Навчальна програма. Психологія.