A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Городищенської міської ради Черкаської області

Суспільні дисципліни

2022-2023 навчальний рік

Методичні рекомендації щодо викладання суспільних дисциплін у 2022/23 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання історії, правознавства у 2022/23 навчальному році

Громадянська та історична освітня галузь

             

 

Вчителю суспільних дисциплін                         

ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 2020-2021 н.р.

     П р о г р а м а м и  с у с п і л ь н и х д и с ц и п л і н

(історія, правознавство, громадянська освіта) передбачено години резервного часу, які вчитель використовуватиме на власний розсуд.

Календарне планування навчального матеріалу може здійснюватися учителем безпосередньо в навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структура й форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів учитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань круглих столів тощо.

Крім того, учитель на свій розсуд може об’єднувати уроки узагальнення і тематичний контроль; зробивши відповідні записи в журналі.

Учнівські зошити з предметів суспільногуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати / або ні оцінку за ведення зошита.

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання. Основною метою оцінювання учнів є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя/учительки з учнями/ученицями. Томув організації щоденного освітнього процесу потрібно застосовувати не тільки поточне, а і формувальне оцінювання (тобто оцінювання для навчання), яке передбачає надання учням підтримки, коригує засоби та методи навчання у випадку виявлення їх неефективності, визначає подальші цілі.

Формувальне оцінювання, метою якого євідстеження особистісного розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості, є невід’ємним складником процесу та здійснюється постійно. Серед шляхів формувального оцінювання вчитель/учителька може організувати самооцінювання та взаємооцінювання учнями/ученицями успішності роботи.

Крім вище зазначених видів оцінювання вчитель/ учителька застосовує підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне). Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів тематичного оцінювання.

У 2020 році світ зіткнувся з пандемією світового масштабу і школи були переведені на дистанційне навчання. З огляду на зазначене вище потрібно врахувати подібні виклики і бути заздалегідь готовими на них реагувати.

Так, у календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 навчальний рік рекомендовано збільшити час на узагальнення та закріплення матеріалу за попередній навчальний рік.

Вважаємо за потрібне висловити власну думку з такої проблеми: враховуючи виклики, які з’явилися перед суспільством щодо пандемії в 2020 році, учителі/учительки мають також удосконалювати свої цифрові компетентності та рівень володіння методикою дистанційного навчання. Наприклад, за ініціативою Міністерства цифрової трансформаціїУкраїни створено освітні серіали для вчителів «Базові цифрові навички», «Цифрові навички для вчителів» та оглядовий освітній серіал «Карантин: он-лайнсервіси для вчителів» (https://osvita.diia.gov.ua). Ці матеріали допоможуть навчитися застосовувати онлайн-інструменти, щоб освітній процес став більш захопливим і ефективним.

У межах академічної свободи потрібно знайти вебсервіс або платформу, які були б зручними для використання як учителю/учительці, так і учням/ ученицям (наприклад, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо). Одна із пріоритетних вимог – можливість налагодження ефективного зворотного зв’язку. Важливо, щоб в учнів/учениць були чіткі інструкції щодо завдань, які необхідно виконати, вільний доступ до навчальних матеріалів. Регулярний зворотний зв’язок про досягнуті результати важливий, але не слід його вимагати щодо кожного завдання.

Також для учителів суспільствознавчих дисциплін Черкаської області продовжують працювати освітні платформи:

Черкаський освітянський портал (http://oipopp .ed-sp.net/)

Освіта для всіх і кожного! (http://osvita-stn .ucoz.ua/)

Педагогічний клуб «КЛІО» для учителів історії,

правознавства та громадянської освіти (https://klio. klasna.com/).

Бажаємо успішного початку нового навчального року

Історія України: візуальні об'єкти

 

Архітектура культових споруд в Україні

 

Архітектура фортифікаційних споруд в Україні

 

Світська архітектура. Містобудування

 

Скульптура. Пам’ятники

 

Ікони (Образотворче мистецтво)

 

Мініатюри. Гравюри. Портрети

 

Художні роботи (Образотворче мистецтво)

 

Пам’ятки стародавньої історії України

 

Конкурс шкільних проектів з усної історії

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Матеріали до теми “Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ” Матеріали до теми “ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ”

 

Зміни до навчальних програм для 9-х (набирають чинність у 2017/2018 н.р.) та 10-11 класів (чині з 2016/2017 н.р.) ЗНЗ

(Розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016)

Історія України 9 клас навчальна програма  (52 години)

Історія України 9 клас навчальна програма (поглиблене вивчення) (104 години)

Всесвітня історія 9 клас навчальна програма (35 годин)

Всесвітня історія 9 клас навчальна програма (поглиблене вивчення) (70 годин)

Науково-методичні матеріали «Революція гідності та агресія Росії проти України»

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (чинні  у 2016/2017 навчальному році лише для 5-8 класів ЗНЗ)

 Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія (є чинною у 2016/2017 навчальному році)

Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Історія України
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
Всесвітня історія
рівень стандарту, академічний рівень
профільний рівень
Правознавство
рівень стандарту, академічний рівень
профільний рівень
 

 

Вхід для адміністратора