A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Городищенської міської ради Черкаської області

Конкурс

За результатами конкурсних випробувань рішенням конкурсної комісії  04 червня 2021 року визнано переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади директора Цвітківського закладу загальної середньої освіти Городищенськоїї міської ради Черкаської області МОТУЗКУ Петра Івановича.

Протокол №3 Засідання конкурсної комісії

03 чевня 2021 року відбулося ознайомлення трудового колективу  Цвітківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської міської ради Черкаської області з допущеним до конкурсу Мотузкою Петром Івановичем на посаду керівника даного закладу. Начальник відділу освіти Городищенської міської ради проінформувала про те, що відповідно  Закону "Про загальну середню освіту", Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти проведено конкурс. 01.06.2021 року відбулося засідання конкурсної комісії та допущено до участі у конкурсі Мотузку Петра Івановича. Від колективу виступила учитель математики Ухань Г.І., яка зазначила, що Петро Іванович відповідальний, справедливий, досвідчений керівник, чуйна людина. Користується авторитетом та повагою серед колег. Тож колектив підтримує Мотузку П.І. на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

До участі у конкурсі на посаду директора Цвітківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської міської ради Черкаської області допущено Мотузку Петра Івановича.

Оголошення

про проведення конкурсу

 на заміщення вакантної посади

директора  Цвітківського закладу загальної середньої освіти Городищенської міської ради Черкаської області

         Відділ освіти Городищенської міської ради Черкаської області оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади директора Цвітківського закладу загальної середньої освіти Городищенської міської ради Черкаської області, який знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 72, смт. Цвіткове, Черкаська обл., 19537.

Найменування посади та умови праці

Директор закладу загальної середньої освіти

 

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України: від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 19.05.1999 №859  «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»; наказу МОН України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

 

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний та психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання

 Особа, яка  претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, особисто подає такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Прийом документів здійснюється у відділі освіти Городищенської міської ради Черкаської області з 29.04.2021 по 28.05.2021 до 16.15 год. за адресою: вул. Миру, 60/2, м.Городище Черкаська обл., 19502.

Дата та місце проведення конкурсного відбору

04.06.2021 року о 14.00 год. в приміщенні відділу Городищенської міської ради (вул.Миру,60/2,              м. Городище, Черкаська обл., 19502)

Етапи проведення  конкурсного відбору

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- допуск кандидатів до участі в конкурсному відборі;

- у разі потреби ознайомлення кандидатів із закладом освіти (за 5 днів до початку конкурсу), його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;

- проведення конкурсного відбору: вивчення конкурсною комісією  мотиваційного листа, перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- публічна  та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти;

- співбесіда з конкурсною комісією;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Прізвище, ім’я та по батькові, контакти осіб, які надають додаткову інформацію  з питань проведення конкурсу

Зеленська Тетяна Іванівна

тел. 0673455839

e-mail: zelenska20@ukr.net

 

 

Умови призначення

Трудовий договір (контракт) укладається строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше)

Заява

Згода

Протокол 1 засідання конкурсної комісії

Протокол 2 засідання конкурсної комісії

Перелік тестових питань

Перелік ситуаційних завдань

Вхід для адміністратора