A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Городищенської міської ради Черкаської області

Фізико-математичні дисципліни

Методичні рекомендації щодо викладання у 2022/23 навчальному році

Модельні програми

Математична освітня галузь

Математика 5-6 клБеденко та ін.

Математика 5-6 кл. Бурда, Васильєва.

Математика 5-6 клВасилишин та ін.

Математика 5-6 клІстер.

Математика 5-6 кл. Мерзляк та ін.

Математика 5-6 кл. Радченко, Зайцева.

Математика 5-6 кл. Скворцова, Тарасенкова.

ФІЗИКА Й АСТРОНОМІЯ (рівень стандарту і профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ

Навчальна програма з фізики й астрономії (рівень стандарту і профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Навчальні програми з  фізики й астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту та профільний рівень) розроблені на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Фізика та астрономія є фундаментальними науками, що вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дають загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Крім наукового  вони мають важливе соціокультурне значення і є сьогодні невід’ємною складовою культури людської цивілізації, рушійною силою науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Сучасна фізика виступає  теоретичною основою сучасної техніки і технологій, а астрономія розкриває сутність пізнання матерії та Всесвіту. Це й визначає освітнє, світоглядне та виховне значення навчального предмета «Фізика і астрономія».

Оскільки в старшій школі засвоєння фізичного і астрономічного компонентів освітньої галузі «Природознавство» мають споріднений предмет навчання, методи дослідження і, як правило, спільний внесок у формування наукової картини світу, пропонується  ці два компоненти об’єднати в єдиний навчальний предмет «Фізика і астрономія», не втрачаючи при цьому своєрідності кожного з цих складників.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (чинні  у 2016/2017 навчальному році лише для 5-8 класів ЗНЗ)

Математика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика (7-9 класів) загальноосвітніх навчальних закладів

 Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвтніх навчальних закладів (чинні у 2016/2017 навчальному році лише для 9 класів ЗНЗ)

 Математика

Фізика

Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів (Чинні для 9 класів ЗНЗ на 2016/2017 навчальний рік)

Фізика

Математика

Інформатика

Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (Чинні для 8 класів ЗНЗ на 2016/2017 навчальний рік)

Інформатика

Математика (Алгебра, Геометрія)

Фізика

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Економіка
рівень стандарту, академічний рівень
профільний рівень
Математика
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
рівень поглибленого вивчення
Астрономія
рівень стандарту, академічний рівень
профільний рівень
Фізика
рівень стандарту
пояснювальна записка
академічний рівень
профільний рівень
 

Вхід для адміністратора