A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Городищенської міської ради Черкаської області

Інтернет-конференція «Продуктивні форми роботи з батьківською громадою: як залучити батьків до співпраці»

Дата: 20.11.2017 12:15
Кількість переглядів: 279

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи інституту  у грудні 2017 року на Черкаському освітянському порталі (сайті Черкаського ОІПОПП) буде проходити науково-практична Інтернет-конференція «Продуктивні форми роботи з батьківською громадою: як залучити батьків до співпраці».

До участі в Інтернет-конференції запрошуються науковці, методисти та педагогічні працівники, які мають теоретичні напрацювання або досвід роботи із зазначеної проблеми.

До розгляду пропонуються такі напрямки (конкретні назви статей автори визначають самостійно):

  • Батьки та школа: нові грані співпраці у контексті Нової української школи.
  • Роль батьківської громади як одного із суб’єктів навчально-виховного процесу.
  • Інноваційні форми роботи з батьківською громадою.

Статті для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати до 5 грудня 2017 року на адресу: olga-krutenko@ukr.net

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені 11 грудня 2017 року на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників http://oipopp.ed-sp.net (розділ «Конференції, семінари. Інтернет-заходи). Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікати.

13 грудня 2017 року з 14.00 до 16.00 буде проходити обговорення статейучасників Інтернет-конференції на форумі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників http://oipopp.ed-sp.net.

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля – 2 см, редактор Word. 

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2.Посада,  повна назва навчального закладу,  назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом). До уваги авторів!  Назва статті не повинна дублювати назву Інтернет – конференції!

4. Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів):

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);

- формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (у тексті статті запис: «Висновки»).

Після тексту статті обов’язково подається  «Список літератури». Посилання на літературу  – у квадратних дужках за таким зразком [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 8–10 сторінок.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.


« повернутися

Вхід для адміністратора